Jsme si vědomi, že vaše osobní údaje a jejich zpracování jsou pro vás velmi důležité. K dispozici je pro vás individuální sekce věnující se osobním údajům v rámci Úřadu pro ochranu osobních údajů (Guidelines of the Information Commissioner), jenž je národní autoritou odpovídající za kontrolu a právní aspekty ochrany osobních údajů v oblasti republiky.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují jako jedince: křestní jméno, příjmení, e-mail nebo platná adresa, apod.
Pro své potřeby mobiarena.si shromažďuje následující údaje:

• křestní jméno a příjmení

• adresa a místo pobytu

• e-mailová adresa

• kontaktní telefonní číslo

• další údaje relevantní k obsahu internetových stránek, které sami vložíte
Vytvořením objednávky na webových stránkách udělujete jasný souhlas s předáním osobních údajů prodejci Mobi Arena (křestní jméno a příjmení, adresa pobytu, e-mailová adresa a jakékoliv další informace pro potřeby naplnění – objednávka je zadávána kupujícím dobrovolně), s výjimkou vyjednávání o odstoupení od smlouvy nebo probíhajícímu plnění smlouvy – smlouvy, jak je specifikováno v odstavci 10., článku 11. Zákona o ochraně osobních údajů, které jsou dále využívány pro přímý marketing a potřeby všech dalších reklamních kanálů využívaných prodejcem (telefonicky a SMS upozornění, tištěná média, adresované a neadresované přímé e-mailové zprávy, e-mail apod.) a pro potřeby statistik a analytiky přímého marketingu, marketingového profilování a segmentace. Tímto způsobem vás můžeme vždy řádně informovat o současných nabídkách a nabídkách produktů, které nejblíže odpovídají vašim přáním.

Jako kupující musíte vyjádřit svůj souhlas s účastí na přímém marketingu skrze mobilní e-mailovou arenu, během zadávání objednávky na internetových stránkách, a to v sekci “Přihlášení k newsletteru”. V opačném případě nebude přímý marketing pro zákazníka k dispozici a kupují nebude řádně předem informován o online kampaních poskytovatele.

Odvolání souhlasu s přímým marketingem je možné následovně:

• Přeposláním odpovědi v rámci specifického e-mailu zaslaného poskytovatelem, pro jakoukoliv ze zaslaných přímých marketingových zpráv a/nebo;

• Budete řádně informováni o možnosti odvolat svůj souhlas s přímým marketingem e-mailem.

• Poskytovatel vyhoví vaši žádosti o zrušení a zároveň zařídí zrušení souhlasu pro potřeby přímého marketingu skrze místní nebo všechny reklamní kanály do 15ti dnů a bude vás o tom informovat písemně nebo jiným smluveným způsobem během následujících 5ti dní. Z tohoto vám neplynou žádné náklady. Poskytovatel vůči vám dodržujte veškerá další aplikovatelná práva, jak jsou popsána níže.

• Poskytovatel sbírá a ukládá vaše osobní údaje pouze v případech, kdy je k tomu vámi udělen souhlas; tedy v případě objednání produktů nebo služeb, přihlášení k newsletterům, účasti na soutěžích apod., nebo v rámci zákonem dané situace vyžadující sběr nebo zpracování osobních údajů, z legitimních důvodů.

• odesláním online formuláře, odkaz je součástí každého obdrženého e-mailu z přímého marketingu.

Poskytovatel sbírá a zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících právních důvodů:

• legitimní zájem ;

• souhlas jedince;

• manželské a smluvní vztahy.
Zpracování na základě zákonné povinnosti a smluvních vztahů.
V případech, kdy je poskytnutí osobních údajů vázané smluvním vztahem, povinnost nutná pro naplnění smluvního vztahu s poskytovatelem nebo z právní povinnosti vyžadující poskytnutí osobních údajů; Pokud nebudou osobní údaje poskytnuty, není možné vstoupit do smluvního vztahu s poskytovatelem a není tak možné, aby poskytovatel dodal služby nebo produkty jež jsou předmětem smlouvy z důvodu nedostatku informací nutných pro vytvoření smlouvy.

DŮVOD ZPRACOVÁVÁNÍ

Naplnění a plnění smlouvy

Naplnění a plnění smlouvy uzavřené s poskytovatelem, včetně realizace vašich objednávek (dodání produktu a služeb), komunikace s vámi, ověření plateb a splnění dalších povinností poskytovatele a/nebo vašich povinností (legitimní zájem poskytovatele zpracovávat vaše osobní údaje, bod (f) Článek 6(1) GDPR.

Přímé informování zákazníka o speciálních nabídkách, slevách a dalším obsahu využitím e-mailu nebo SMS.

Společnost Mobi Arena d.o.o. v souladu se zákonem ZEKom-1 (Zákon o elektronických komunikacích Slovinské republiky, implementován na základě direktivy 2002/58 / EC Evropského parlamentu a Rady dne 12. července 2002), informuje zákazníky o svých produktech, službách a obsahu. Kupující si může kdykoliv vyžádat přerušení takovéto komunikace a zpracovávání osobních údajů. Kupující může kdykoliv přerušit tento druh komunikace odkazem pro odhlášení v příchozích zprávách nebo písemnou žádostí na e-mailovou adresu: info@mobiarena.cz.

Zpracovávání dat na základě právního důvodu

Poskytovatel dále zpracovává údaje z legitimního právního důvodu poskytovatele, s výjimkou kdy tyto zájmy převyšují základní práva a svobody majitele osobních údajů, jež vyžadují ochranu. V případě legitimního zájmu poskytovatel vždy postupuje v souladu s GDPR.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

Podrobnější vysvětlení

Všeobecné zpracování statistických dat zákazníků a jejich objednávek, dále potenciálních kupujících (kontakty) pro účely interní analytiky prodejů, opětovné prodeje, souhrn chování zákazníků, optimalizace reklam a obchodní optimalizace.

Mobi Arena d.o.o. provádí všeobecné zpracování statistických dat o zákaznících a jejich objednávkách a potenciálních zákaznících (kontakty), což umožňuje interní analýzu prodejů, opětovné nákupy, souhrn chování zákazníků a monitorování a optimalizování obchodování a našich reklam, například:

• Monitoringem odpovědí na e-maily, SMS zprávy, telefonické hovory a různé reklamy (online reklamy) a jejich využitím optimalizovat naše reklamy (rozhodujeme o tom co, kde a komu inzerujeme)

• monitoring základních prodejních dat, jako jsou průměrná hodnota košíku, počet produktů v objednávce a obdoby jako jsou

• monitoring způsobu opakování nákupů zákazníků, rychlost a hodnota nákupů,

• Monitorujeme prodeje prostřednictvím prodejních kanálů (internet),

Tento druh statistického monitoringu nám umožňuje:

• Optimalizovat obchodování a inzerci, díky tomu je možné poskytovat cenově dostupné produkty a služby.

• Pokud nám zavoláte (nebo v rámci odchozího hovoru od nás) nebo v případech vaší návštěvy, mají naši prodejci přístup k vašim osobním údajům a historii nákupů, což umožňuje kvalitnější nabídku služeb a nabídek na míru.

• Na základě legitimního zájmu zpracováváme údaje z odeslaných a nepřevzatých objednávek pro určení zda a jaký druh zákazníků si vzdáleně objednává produkty s platbou při dodání, které si nepřevezme, a tím vytváří ztrátu, které chceme předejít.

• Při identifikování tohoto druhu zákazníků je jim znemožněno objednání produktů v online obchodě s platbou při dodání, objednávky mají stále možné využitím jiné platební metody.

• Automatická e-mailová komunikace s uživatelem z důvodu zahájení procesu online nákupu.

• Potenciálním zákazníkům, kteří si vloží produkty do košíku bez dokončení nákup občasně zasíláme e-mailovou zprávo o nedokončeném nákupu s cílem poskytnout možnost a asistenci pro dokončení nákupu.

• Tento druh zpracování dat můžete kdykoliv zrušen nebo zažádat o zrušení zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@mobiarena.si.

• Základní personalizovaná komunikace (skrze e-mail, SMS, telefonické hovory, poštu, notifikace v prohlížeči, webové informace, sociální sítě) s personalizovanými slevami, nabídkami a obsahem.

• V kontextu základní personalizované komunikace (skrze e-mail, SMS, telefonické hovory, poštu, notifikace v prohlížeči, webové informace, sociální sítě) se snažíme vám předávat vhodné nabídky, slevy a další obsah, který vás může zajímat na základě naši předešlé interakce.

Aby to bylo možné, využíváme následujících informací:

• demografické údaje (pohlaví, věk, adresa)

• Historie nákupů (zakoupené produkty, čas nákupu, počet nákupů, time of purchase)

• Chování zákazníka (otevření zpráv, kliknutí na odkazy, nákup) , clicking on the link, buying) na různé námi zaslané zprávy.

• Nevyužíváme semi-automatického nebo automatického profilování, jednoduše vybíráme vhodnou část příjemců pro individuální zprávy. V rámci toho se nikdy nezaměřujeme na údaje jedince, fyzické zpracování probíhá v rámci velkých skupin.

• Jednoduché zaměření na chování při návštěvě našich stránek (prohlížení individuálních produktů nebo obsahu může vyvolat personalizované zprávy) bez využívání těchto informací pro založení profilových účtů,

Následující informace mohou definovat jaký druh zprávy od nás obdržíte:

• Jaké nabídky obdržíte

• Jak často a jaký druh zpráv vám budeme zasílat a využitím jakých komunikačních kanálů

• Jaké produkty a obsah vám budeme zobrazovat, aby byl pro vás co nejzajímavější. Zákazník může tento druh komunikace kdykoliv zrušit využitím odkazu pro odhlášení v odeslaných zprávách nebo písemnou žádostí na info@mobiarena.si.

Využíváním Inzerčních nástrojů pro vybrané publikum služby Facebook “Facebook cílený okruh uživatelů”)
Na základě našeho legitimního zájmu o online inzerci využíváme také Facebook cílený okruh zákazníků (“Specifické publikum Facebook”), buď jako součást základní personalizované komunikace nebo legitimního zájmu nebo jako součást získaného souhlasu komunikace s personalizovanými nabídkami a obsahem, na základě uživatelského profilu.

Služba funguje následovně:

• Facebook učiní porovnání mezi vaší e-mailovou adresou a základnou uživatelů a díky tomu určí, zda jste uživatelem sítě Facebook,

• pokud nejste uživatelem Facebooku, nic dalšího se s vaší e-mailovou adresou neodehrává a Facebook s ní dále nijak nenakládá.

• Nicméně, pokud jste Facebook uživatelem, Facebook si vás přidá na nově vytvořený list specifického publika, který nám umožní pouze personalizaci reklam pro tuto skupinu na Facebooku,

• Díky tomu vám můžeme dávat cílenější reklamy na Facebooku a hlavně další slevy.

• To můžete kdykoliv přerušit na našich webových stránkách nebo zasláním písemné žádosti na info@mobiarena.si.

• Vaši e-mailovou adresu nahráváme v rámci nákupu nebo je na vaše vlastní rozhodnutí zadaná na Facebook

Zpracovávání na základě vašeho souhlasu

Poskytovatel dále sbírá a zpracovává (využívá) vaše osobní údaje pro následující účely, v případech vašeho souhlasu:
zajištění vašeho přístupu a využívání online účtu poskytovatele a online obchod poskytovatele , administraci na stránkách poskytovale, zajištění přístupu ke specifickým informacím dostupným na stránkách poskytovatele a váš online účet/profil poskytnutý poskytovatelem, přípravu a odesílání personalizovaných newsletterů, zasílání komerčních nabídek na další obsah v případě objednávky prostřednictvím e-mailu, SMS, klasické pošty nebo telefonického hovoru, nebo sociálních sítí (Facebook, Instagram), a jakékoliv další důvody, které se naskytnou a ke kterým byl udělen váš souhlas ke spolupráci s poskytovatelem.

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SMLUVNÍHO VZTAHU

Jako jedinec jste si vědom/a souhlasu, že má poskytovatel možnost pověřit jinou osobu úkoly v rámci nichž má přístup k vašim osobním údajům (zpracovatelé smlouvy).

Smluvní zpracovatelé mohou zpracovávat jim exkluzivně přidělené údaje na místo poskytovatele, s jasnými omezeními moci poskytovatelem (v sepsané smlouvě nebo jiném legálním dokumentu) a v souladu s účely stanovenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

Smluvní zpracovatelé se kterými poskytovatel spolupracuje jsou:

• účetní služby;

• právnické firmy a jiní právní poradci;

• poskytovatelé zpracovávání dat a analytiky;

• IT údržba systému

• Poskytovatelé e-mailové komunikace

• poskytovatelé platebních systémů;

• poskytovatele správních systémů pro komunikaci se zákazníky;

• poskytovatelé online inzerování.

Poskytovatel nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami.
Smluvní zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje pouze do rámce instrukcí kontrolora a nemohou osobních údajů využít pro vlastní zájem. Kontrolor a uživatelé osobních údajů nepředají osobní údaje do třetích zemí.

SVOBODA VOLBY

Máte kontrolu nad informacemi, které o sobě poskytujete. Jedinci, kteří si přejí se odhlásit od newsletteru se mohou spojit využitím e-mailové adresy info@mobiarena.si.

Pokud dojde ke změně vašich osobních údajů (PSČ, e-mailová adresa, dodací adresa, telefonní číslo), dejte nám prosím vědět na e-mailovou adresu info@mobiarena.si.

COOKIES

Cookies jsou nenápadné soubory, které jsou dočasně ukládány na vašem pevném disku a umožňují, aby poskytovatel identifikoval váš počítač při nové návštěvě. Poskytovatel využívá souborů cookies pouze pro účely používání webových stránek a optimalizaci internetových reklamních aktivit.
Reklamní cookies monitorují používání webových stránek jedincem, pokud jedinec odsouhlasí využívání cookies na stránkách.

BEZPEČNOST

Veškeré poskytnuté informace jsou chráněny před napadením třetí stranou, což zajišťuje váš bezstarostný a nepřerušovaný obchod s poskytovatelem. Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro naši společnost velmi důležitá. Zásady ochrany osobních údajů definují nakládání s informacemi, které o vás poskytovatel získává během návštěvy a používání našich webových stránek a jiných aktivit na webových stránkách (registrace a/nebo nákup produktu). Poskytovatel neustále pracuje na zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou neustále chráněny proti ztrátě, zničení, padělání, manipulaci a neautorizovanému přístupu nebo objevení. Poskytovatel zabezpečení se stará o celou řadu aspektů a informačních mechanismů pro zajištění hladkého fungování webových stránek a bezpečnosti přenosu dat na webových stránkách.

Nezletilí

Poskytovatel výslovně doporučuje všem rodičům a poručníkům vzdělávat děti a svěřené osoby bezpečnému a odpovědnému zacházení s osobními údaji na Internetu. Nezletilé osoby by neměly přenášet jakákoliv osobní data na webových stránkách bez povolení rodičů nebo poručníků. Poskytovatel nikdy vědomě nesbírá osobní údaje od osob, které se jeví jako nezletilé.


Informace vztahující se pro účely takového marketingu, včetně profilování, a vztahující se k takovému přímému marketingu; kde jedinec nesouhlasí s účely přímého marketingu, data již nebudou dále zpracovávána pro tyto účely. V případě zpracovávání dat pro účely vědeckého nebo historického průzkumu má jedinec právo na vyjádření nesouhlasu vztahujícího se zpracovávání dat patřící jemu nebo jí v rámci dané situace, výjimaje zpracovávání, jenž je nutné pro splnění úkolů z důvodů veřejného zájmu.

Právo na podání stížností u dozorčího úřadu: bez předsudku nebo jakéhokoliv jiného (administrativního nebo jiného) předsudku máte jako jedinec nárok na podání stížnosti u dozorčího orgánu, zejména v zemi vašeho pobytu nebo v místě, kde došlo k danému porušení (ve Slovinsku, Úřad komisaře), pokud věříte, že zpracovávání dat porušuje vaše práva nebo pravidla pro zpracovávání osobních údajů.

Bez předsudku nebo jakéhokoliv jiného (administrativního nebo jiného) předsudku máte jako jedinec nárok na okamžitou nápravu proti právně zavazujícímu rozhodnutí dozorčího úřadu v návaznosti, ale také v případech, kdy dozorčí úřad nevyslyší vaši stížnost nebo vás neinfomují do tří měsíců od počátku případu nebo rozhodnutí stížnosti. Jednání proti dozorčímu úřadu je na odpovědnosti soudů a Členského státu ve kterém má daný dozorčí úřad pravomoc.

Jedinec může posílat veškeré žádosti a využít svých práv v souvislosti s osobními údaji písemně pro kontrolora na adresu info@mobiarena.si.
Pro potřeby řádné identifikace v rámci využití svých práv v návaznosti na osobní údaje, si může kontrolor vyžádat dodatečné údaje o jedinci a může odmítnout další jednání v případech, kdy on/ona řádně neprokáží identitu jedince. Kontrolor odpoví na žádost ohledně osobních údajů bez prodlení a ne později než do měsíce od přijetí žádosti.

V případě narušení bezpečnosti osobních údajů je poskytovatel povinen informovat příslušný dozorčí úřad, s výjimkou situace, kdy je nepravděpodobné narušení práv a svobod jedince. V případě, kdy existuje podezření na nelegální jednání, poskytovatel je povinen informovat policii a/nebo příslušné státní zastupitelství o narušení. V případech, kdy narušení může znamenat významný zásah do práv a svobod jedince, poskytovatel je povinen informovat majitele osobních údajů o narušení, a to bez zbytečného prodlení. Upozornění pro jedince musí být formulováno srozumitelným a jasným způsobem.

PUBLIKOVÁNÍ DODATKŮ

Jakékoliv změny našich podmínek pro ochranu osobních údajů budou publikovány na těchto stránkách. Využíváním těchto webových stránek jedinec potvrzuje přijetí a souhlas plného znění Zásad pro ochranu osobních údajů.

Mobi Arena je online obchod se zaměřením na volný prodej telekomunikačních zařízení a doplňků pro mobilní telefony. Obchod je znám pro osobitý přístup, kvalitní nabídku a vysoce kvalitní služby a jejich rychlé a přesné dodání našim zákazníkům.
Mobi arena je rodinná značka, která byla založena v roce 2011 s nadšením pro telekomunikace. Dovolíme si tvrdit, že zákazníkům nabízíme zkušenosti, které nekončí pouhou návštěvou našeho online obchodu.
Naše zlaté zásady
Naše zásady jsou jasné na první pohled a pro nás byly důležité od začátků. Věříme, že jsme vybudovali vynikající základy, díky kterým se můžeme dále obchodně rozrůstat.

… spokojenost zákazníků a obchodních partnerů je na prvním místě.

… upřímný a skromný vztah je základem naší komunikace s okolím.

… každý den pracujeme na rozšiřování našich znalostí.

… sledování novinek v kategorii našich produktů je pro nás přirozeností.

… V našem týmu je vzájemná podpora a rovnováha mezi prací a odpočinkem.

… pracujeme na neustálých změnách, rozvoji a růstu